สารคดีพิเศษ กรมสมเเด็จพระเทพฯ กับพระอัจฉริยภาพผ่านมุมกล้อง

28 มิ.ย. 2563

302 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน นอกเหนือจากงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติแล้ว ยังทรงใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนด้วย

ข่าวยอดนิยม