พิธีมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม 'ทู บี นัมเบอร์ วัน' ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

26 มิ.ย. 2563

167 Views

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน (TO BE NUMBER ONE) ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563
 
ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 
 
ซึ่งโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการฯ และเพื่อพัฒนาคุณภาพและขยายการจัดตั้งและดำเนินงานชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งเป็นสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  
 
การประกวดครั้งนี้ มีชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 ชมรม แบ่งเป็นกลุ่มต้นแบบ 5 ชมรม และกลุ่มดีเด่น 18 ชมรม  ผลการตัดสินชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ มี 5 ชมรม อาทิ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม , และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี  ส่วนกลุ่มดีเด่น มี 5 ชมรม อาทิ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี
 

 

ข่าวยอดนิยม