เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ'

24 มี.ค. 2563

147 Views

พระราชสำนัก

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการสารคดีสั้นที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.45 น.

ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ ในพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร และอัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐาน ยังหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง
 
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมอัฐิ รัชกาลที่4 และเชิญพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) จากตำหนักเดิมไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต จุดธูปเทียนบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 2 พระองค์ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ซึ่งสถิต ณ วัดแห่งนี้ในอดีต
 
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ พระรูปสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ รัชกาลที่4 และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่6 และ รัชกาลที่9
 
พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา สวดพระพุทธมนต์ รุ่งขึ้วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉัน แล้วเชิญพระโกศ พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ไปประดิษฐานยังหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่7 ในประวัติศาสตร์ไทย ที่ประดิษฐานภายในหอพระนาก
 

ข่าวยอดนิยม