สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริให้วัดจัดตั้งโรงทานทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

24 มี.ค. 2563

3,171 Views

พระราชสำนัก

ครอบครัวข่าว 3

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 04.30 - 05.30 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต
 
 
ในการนี้ ประทานพระดำริ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานงานกับวัดที่มีศักยภาพ เพื่อจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยทรงห่วงใยประชาชน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่บังคับ และให้คำนึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด และชุมชน ทั้งนี้การจัดตั้งโรงทานให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย ไม่มีการจัดพิธีการ หรือกิจกรรม ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน และให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม