Dong Yi, The Jewel in the Crown ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

Dong Yi, The Jewel in the Crown ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

Dong Yi, The Jewel in the Crown ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

Dong Yi, The Jewel in the Crown ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ เรื่องราวการสืบสวนคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระมารดาของพระราชาองค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน โดยพระมารดาเป็นพระสนมของพระเจ้าซุกจง ซึ่งเป็นพระราชาองค์ที่ 19 โดยพระสนมซุกบิน (ทงอี) เกิดมาในครอบครัวที่เป็นชนชั้นต่ำของสังคม ครอบครัวต้องพบเจอกับความอยุติธรรม จนทำให้ได้เข้าไปเป็นนางรับใช้ในวัง เมื่อมาเป็นนางรับใช้ก็พยายามที่จะสืบคดี เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับพ่อและพี่ชายที่เสียชีวิตไปของตนเอง ความสามารถของนางฉายแววออกมา จึงได้เข้าไปเป็นนางในฝ่ายตรวจการ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลคดีในวังหลวง นางได้พบกับพระเจ้าซุกจง ทั้งสองรักกันโดยไม่ทราบฐานะที่แท้จริง ทงอีต้องใช้สติปัญญาและไหวพริบ เพื่อคลี่คลายคดีในการช่วยให้ตนเองรอดพ้นจากวิกฤติ

... เพิ่มเติม

เพลย์ลิสต์

1234