ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (เดอะมูฟวี่)

ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (เดอะมูฟวี่)

เพื่อนำหลักธรรมะมาสอดแทรกในการ์ตูนเพื่อให้เด็ก และบุคคลทั่วไปเข้าใจง่ายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยตัวละครเอก 3 ตัวละคร คือ หลวงพี่พอเพียง เณรธีร์ และเณรปัน ได้แรกบันดาลใจจากพระสงฆ์ 3 รูป ได้แก่ หลวงพี่พอเพียง ได้แรกบัลดาลใจจาก พระราชธรรมนิเทศ เณรธีร์ ได้แรกบัลดาลใจจาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เณรปัน ได้แรกบัลดาลใจจาก อดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

... เพิ่มเติม

คำที่เกี่ยวข้อง: ชุมชนนิมนต์ยิ้ม, การ์ตูน