แก่นแก้ว แชะ แชะ แชะ ให้โชคกับน้องพุดซ้อน

แก่นแก้ว แชะ แชะ แชะ ให้โชคกับน้องพุดซ้อน

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล แชะ แชะ แชะ ให้โชค กับ น้องพุดซ้อน

ขี้เหร่ นัก รักซะเลยกันยา กันยา
Tokky ManassaweeChonthicha Naranong
Suwit PannuratPawarisa Suksawat
พัชราภรณ์ พิมพ์พรสกุลTielhung Chartchai
Eakarin BudkrongRungnicha Hanrungruangkij
Min Toonโฆษิต ประนามตรังค์
PHu Wa NAi Panisa Rukkjiatsakul
Prathana InsamianKratai Kratai
Any Warapornศิริ มหาคีรีศรี
เงิน ยี่แก้ว Nong Gus
Predawan KochuayklangSalisa Jpw
นางฟ้า แสนซนManasawee Bousri
Nattaya KaewpassakulBenja Keaw
Jiranant Aisastrเจ๋งจั๋ง ศรีธนานุวัฒน์
มัด ตี่ มัดหมี่Jarunee Nakkong

กรุณายืนยันสิทธิ์ใน Inbox facebook CH3Plus ภายในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค.2564 เวลา 15.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

 1. ผู้เข้าร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง
 2. สิทธิ์การร่วมสนุกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลอื่นใดได้
 3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 4. ผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันการรับรางวัลใน Inbox CH3Plus ภายใน วันศุกร์ที่ 30 ก.ค.2564 เวลา 15.00 น. และจะมีเจ้าหน้าที่จากสถานีฯ โทรศัพท์ไปนัดแนะขั้นตอนการโอนเงินรางวัล ที่สถานีฯจะดำเนินการโอนไปให้อีกครั้ง
 5. หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือไม่มายืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 15.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้เงินรางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกา และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมเพื่อรับ เงินรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 8. ผู้โชคดี จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของเงินรางวัล ทั้งนี้การรับเงินรางวัลดังกล่าวจะต้องดำเนินการดังนี้
  1. ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุข้อความ “ใช้สำหรับรับเงินรางวัลที่เข้าร่วมกิจกรรมจากละครแก่นแก้ว จำนวน 3,000 บาทเท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่ลงในสำเนาบัตรชนประชาชนด้วย พร้อมกับ สำเนาสมุดหน้าแรกของธนาคารที่ปรากฎเลขที่บัญชีที่มีชื่อตรงกับชื่อในสำเนาบัตรประชาชน มาให้เจ้าหน้าที่ของสถานีฯด้วย
  2. เพื่อที่เจ้าหน้าที่สถานีฯจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารของท่านต่อไป
  3. ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19